Thông báo tuyển sinh khóa học "Ứng dụng toán hóa trong phân tích quang phổ" từ ngày 17-19/4/2019

​  Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học "Ứng dụng toán hóa trong phân tích quang phổ" dành cho các giảng viên, NCS, sinh viên tham gia NCKH của nhóm các Bộ môn Hóa Trường Đại học Dược Hà Nội, Đại học KHTN, Viện Hóa học, Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ và các đối tượng khác có nhu cầu.

 - Giảng viên: GS.TS. Federico Marini và TS. Alessandra Biancolillo  - Đại học Roma Sapienza Ý.
- Thời gian: 2,5 ngày (từ ngày 17/4 - đến hết sáng 19/4/2019)
 - Địa điểm: Giảng đường 9 - Trường Đại học Dược Hà Nội


10-04-2019

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL