Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ Chính sách công năm 2020

​Trường Đại học Fulbright Việt Nam có Công văn số 023/2020/CV - FSPPM ngày 06/4/2020 về việc tuyển sinh Chương trình thạc sĩ Chính sách công, năm học 2020-2022. Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Fulbright Việt Nam như sau:

- Tên chương trình: Thạc sĩ Chính sách công năm 2020 
- Chuyên ngành:
(1) Phân tích chính sách;
(2) Lãnh đạo và quản lý.
- Hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 09/8/2020.
- Thời gian học: bắt đầu từ ngày 26/10/2020.
- Địa điểm học: Trường Đại học Fulbright Việt Nam​, cơ sở Phú Mỹ Hưng, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

​​ 597 (023 2020 CV-FSPPM) Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2020-2022.pdf597 (023 2020 CV-FSPPM) Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2020-2022.pdf


22-05-2020

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL