Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng năm 2020

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng nhằm trang bị cho các dược sĩ được phân công làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc các kĩ năng cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu của Thông tư 31/2012/TT-BYT về "Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện", đồng thời giúp các dược sĩ, bác sĩ liên tục cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực dược lâm sàng và điều trị để đáp ứng yêu cầu thực tế công việc tại đơn vị

​​ 53TB-DHN Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng.pdf53TB-DHN Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng.pdf


12-02-2020

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL