Thông báo từ phòng Công nghệ thông tin về việc đăng nhập cổng thông tin nội bộ

​Thông báo từ phòng Công nghệ thông tin về việc đăng nhập cổng thông tin nội bộ

​Từ 14h ngày 11/3/2014 máy chủ lưu trữ tài khoản nội bộ bị sự cố, gây mất kết nối đến cổng thông tin nội bộ. Đến 8h ngày 12/3/2014 hệ thống đã được phục hồi trên cơ sở dữ liệu được lưu dự phòng từ cuối tháng 2, do vậy các tài khoản đã đổi mật khẩu từ tháng 3 sẽ không truy cập đến cổng thông tin nội bộ.

Mọi yêu cầu truy cập đến cổng thông tin nội bộ xin liên hệ đến phòng CNTT để được hỗ trợ.


12-03-2014

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL