Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2017

​​ Nhà trường thông báo về thời gian nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2017 như sau:
- Các đơn vị thuộc Trường nghỉ từ Thứ 7 (02/9/2017) đến hết Thứ Hai (04/9/2017)
- Với các lớp học viên, sinh viên có lịch học lý thuyết, thực tập, thực tế ... vào các ngày Thứ Bảy (02/9/2017) và Thứ Hai (04/9/2017): Các BM chủ động bố trí lịch giảng dạy bù và báo cáo lịch giảng dạy bù cho P. Đào tạo hoặc P. SĐH để thông báo cho các lớp thực hiện
Chi tiết xem file đính kèm


01-09-2017

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL