THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

Số:727 /DHN-TCCB, Hà Nội, ngày 30tháng 10 năm 2013

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:727 /DHN-TCCB

Hà Nội, ngày 30tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2013
I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm theo Kế hoạch tuyển dụng đính kèm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Nhà trường xác định theo Kế hoạch tuyển dụng đính kèm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. Số lượng cần tuyển:
Số lượng viên chức cần tuyn theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp xem trong Kế hoạch tuyển dụng đính kèm.
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
2. Bn Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
(Các trường hợp được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012)
6. 2 ảnh cỡ 4x6 mới chụp và 2 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ nơi nhận để liên hệ.
Chú ý:
Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với Nhà trường theo thông báo trúng tuyển.
IV. Hình thức và nội dung thi tuyển: Hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được thông báo dự thi như sau:
1. Thi kiến thức chung: Nội dung thi về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Y tế, Giáo dục. Thi viết, thời gian 120 phút.
2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:Nội dung thi về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với việc làm cần tuyển; gồm 2 phần thi:
- Thi viết, thời gian 180 phút;
- Thi thực hành: Thời gian thi thực hành do Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (sẽ được thông báo cho người dự thi);
Thi tuyển vào vị tviệc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì thời gian thi ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin do Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.
Trường hợp thi tuyển vàovị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng;
3. Thi ngoại ngữ: Đối với ngạch giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên, kế toán viên; thi một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc ở trình độ B. Thi viết, thời gian 60 phút.
Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
4. Thi tin học văn phòng: Đối với ngạch giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên, kế toán viên; thi thực hành trên máy ở trình độ B. Thời gian thi 30 phút.
Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
V. Thời gian đăng ký dự tuyển và địa điểm nộp hồ sơ:
1. Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết 17h00 ngày 29 tháng 11 năm 2013
2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Dược Hà Nội - 13,15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.Điện thoại liên hệ: 043. 8259671
VI. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển:
1. Thời gian thi: Sẽ thông báo sau khi xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi.
(Dự kiến khoảng giữa tháng 12/2013)
2. Địa điểm thi: tại Trường Đại học Dược Hà Nội - 13,15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
3. Lệ phí thi tuyển: 260.000đ/người.

Nơi nhận:

-Phòng CNTT (Website);

-Niêm yết: bảng tin, P.TCCB;

-HĐ tuyển dụng;

-Lưu: VT TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Hòa

Mẫu đính kèm:
 


31-10-2013

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL