Thông báo số: 04/DHN-TV về việc mở đường link liên kết tới website của các thư viện, trung tâm học liệu trong cả nước

Hiện nay, Thư viện đã có các đường link liên kết với các thư viện và trung tâm học liệu của các trường đại học, các học viện và các viện nghiên cứu trong cả nước (trang tra cứu OPAC Libol 6.0: http://thuvien.hup.edu.vn). Thư viện thông báo để đông đảo bạn đọc được biết.
* Hướng dẫn sử dụng:
Gõ địa chỉ Trường Đại học Dược Hà Nội: http://
-> Kích vào phần “Thư viện điện tử” (thanh dọc phía bên phải màn hình)
-> Hiện ra trang tra cứu OPAC của Thư viện (http://thuvien.hup.edu.vn)
-> Kích vào phần “Liên kết thư viện” trên thanh công cụ phía trên bên phải màn hình
-> Hiện ra danh sách các thư viện, trung tâm học liệu của các trường, học viện, viện nghiên cứu -> Kích chuột vào địa chỉ bạn quan tâm sẽ tự động link tới website của thư viện, trung tâm học liệu đó


10-08-2012

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL