Thông báo học bổng Trung Quốc

​Bộ Y tế có Công văn số 5727/ BYT-TCCB ngày 27/9/2018 về việc Thông báo học bổng đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).


08-10-2018

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL