Tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế

​Để góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm  môi trường và nguy cơ tiềm ẩn  đối với sức khỏe con người thông qua thay đổi nhận thức và hành vi của các cán bộ đang và sẽ công tác trong lĩnh vực y tế.... Cục QL môi trường, Bộ Y tế phối hợp với Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế"
Chi tiết xem file đính kèm 


02-06-2017

3 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL