Phun xử lý côn trùng Khu Nội trú năm 2017

 ​​Thực hiện kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch năm 2017. Để đảm bảo công tác vệ sinh y tế học đường, chủ động phòng chống dịch bệnh. Nhà trường tổ chức phun xử lý côn trùng Khu Nội trú.

Chi tiết xem file đín kèm


25-07-2017

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL