Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính

​ Học viện Quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) Thời gian học dự kiến: từ ngày 21/8/2018.
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm).


10-08-2018

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL