Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành các phiên họp vào ngày 21/7/2023 để thẩm định, đánh giá hồ sơ; nghe các ứng viên báo cáo tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên.

          Căn cứ kết quả thẩm định và bỏ phiếu tín nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo kết quả như sau:

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư:

- Tổng số ứng viên chức danh PGS được xét tại Hội đồng: 03 người

- Tổng số ứng viên hội đủ các điều kiện cần và được Hội đồng đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm: 02 người.

          Kết quả như sau:

STT

Họ và tên

 ứng viên

Ngày sinh

Ngành, chuyên ngành

Kết quả

1

Võ Quốc Ánh

20/01/1976

Dược học, Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc

Đạt

2

Trần Cao Sơn

03/02/1982

Dược học, Kiểm nghiệm dược phẩm

Đạt

- Số ứng viên không đủ các điều kiện cần để Hội đồng đưa vào danh sách báo cáo tổng quan: 01 người

STT

Họ và tên

 ứng viên

Ngày sinh

Ngành, chuyên ngành

do không đạt

1

Đỗ Xuân Thắng

08/4/1975

Dược học, Quản lý - Kinh tế dược

Thiếu 01 bài báo quốc tế có uy tín là tác giả chính

          Các cá nhân, đơn vị có ý kiến, đề nghị phản ánh bằng văn bản hoặc liên hệ trực tiếp với:

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Hải Nam

Điện thoại di động: 0912384663; email: namnh@hup.edu.vn

Thư ký Hội đồng: PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng

Điện thoại di động: 0913570707; email: quangdh@hup.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

KET QUA HOP HDGSCS 2023.pdf
Mau 1 - Tran Cao Son.pdf
Mau 1 - Vo Quoc Anh.pdf
Mau 1 - Do Xuan Thang.pdf


24-07-2023

465 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL