Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XVII - năm 2014 Trường Đại học Dược Hà Nội

Kính gửi: Các Bộ môn, Đơn vị, Các lớp sinh viên, Văn phòng ĐTN CSHCM
Để chuẩn bị tham dự Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược toàn quốc vào tháng 5/2014 tại Học Viện Quân Y, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ lần thứ XVII - Trường Đại học Dược Hà Nội vào giữa tháng 01/2014.
Chi tiết xem file đính kèm
Thông báo-Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ XVII năm 2014.pdfThông báo-Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ XVII năm 2014.pdf


16-12-2013

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL