Công văn số: 6421 /BCT-BĐHHD, ngày 18 tháng 7 năm 2012

Về việc thông báo tuyển sinh sau đại học tại các cơ sở nước ngoài thuộc Chương trình Hóa dược bằng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2012.

​​ BCT 6421.pdfBCT 6421.pdf


30-07-2012

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL