Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2016

​  Căn cứ các Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội của Bộ Y tế (Quyết định số 6133/QĐ-BYT, 6134/QĐ-BYT, 6135/QĐ-BYT, 6136/QĐ-BYT, 6137/QĐ-BYT ngày 12/10/2016), Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2016 được tổ chức tại Trường từ ngày 29 đến ngày 30/8/2016. 
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)


14-10-2016

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL