Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

Tệp đính kèm:

4. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022 (ngày 13 tháng 02 năm 2023).pdf


13-02-2023

35 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL