Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2023

Tệp đính kèm:

2. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2023.pdf


10-07-2023

16 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL