Công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 9 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1303/QĐ-DHN ngày 20/12/2023)

Tệp đính kèm:

1303QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 9) Trường ĐHD Hà Nội.pdf


20-12-2023

8 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL