Công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 10 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1352/QĐ-DHN ngày 29/12/2023)

Tệp đính kèm:

1352 QĐ-DHN Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 (đợt 10) của Trường ĐH Dược HN.pdf


29-12-2023

6 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL