Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1163.QĐ-DHN ngày 09.12.2022)

Tệp đính kèm:

Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1163.QĐ-DHN ngày 09.12.2022).pdf


09-12-2022

29 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL