Công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1104/QĐ-DHN ngày 16/11/2022)

Tệp đính kèm:

Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - đợt 7 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1104.QĐ-DHN ngày 16.11.2022).pdf


16-11-2022

24 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL