Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 8 của Trường ĐHDHN (QĐ số 1224/QĐ-DHN ngày 30/11/2023)

Tệp đính kèm:

1224QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 8) của Trường ĐHD Hà Nội.pdf


30-11-2023

8 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL