Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 4 của Trường ĐHDHN (QĐ số 583/QĐ-DHN ngày 20/06/2023)

Tệp đính kèm:

583 QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 4) của Trường ĐH Dược HN (1).pdf


20-06-2023

11 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL