Giới thiệu về phòng Công tác học viên, sinh viên - Y tế

1. Thông tin chung
Phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận: phòng Quản lý sinh viên, Ban Quản lý Khu nội trú và Trạm Y tế của Trường từ ngày 1/7/2022 (theo Quyết định số 477/QĐ-DHN Quyết định về việc thành lập Phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị: Phòng Quản lý sinh viên, Ban Quản lý Khu nội trú và Trạm Y tế.)
Hiện nay, Phòng được chia thành 3 bộ phận chính:
- Bộ phận Công tác học viên, sinh viên
- Bộ phận Quản lý Khu nội trú
- Bộ phận Trạm Y tế
2. Thông tin giao dịch của đơn vị:
- Tên tiếng Việt: Phòng Công tác học viên, sinh viên – Y tế Trường Đại học Dược Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Department of Student Affairs - Clinics
- Email: cthvsvyt@hup.edu.vn
- Địa chỉ:
+ Bộ phận Công tác học viên, sinh viên: Nhà C1a; điện thoại: 024. 39336467
+ Bộ phận Trạm Y tế: Nhà F; điện thoại: 024. 39330238
+ Bộ phận Quản lý Khu nội trú: Số 5A, dốc Thọ Lão, Lò Đúc; điện thoại: 024. 39722265
Trưởng phòng: TS. Vũ Xuân Giang   

                       Email: Giangvx@hup.edu.vn

Phó trưởng phòng: Ths. Đào Công Hiếu

                        Email: Hieudc@hup.edu.vn


11-12-2022

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL