Thông báo số 3 - Thời gian tổ chức và Chương trình báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX

Căn cứ biên bản họp Ban tổ chức Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng Y Dược Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ biên bản họp Ban tổ chức Hội nghị KHCN Tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX ngày 16 tháng 01 năm 2018, Nhà trường trân trọng thông báo thời gian tổ chức Hội nghị: Thứ 4, ngày 31 tháng 01 năm 2018.
Chương trình Hội nghị:
07.30 - 08.00: Đón tiếp đại biểu; Văn nghệ chào mừng
08.00 - 08.30: Khai mạc Hội nghị
08.45 - 12.00: Báo cáo khoa học tại các Hội trường
13.30 - 16.30: Báo cáo khoa học tại các Hội trường (tiếp theo)
16.30 - 17.00: Hội ý Hội đồng Giám khảo và Trưởng các ban chuyên môn
17.00 - 17.30: Tổng kết, công bố kết quả; Khen thưởng và trao giải
Chương trình báo cáo khoa học (phụ lục đính kèm):
- Ban I: Bào chế - Kiểm nghiệm thuốc
- Ban II: Tổng hợp nguyên liệu - Thiết kế thuốc
- Ban III: Dược lâm sàng - Quản lý & Kinh tế dược - Hóa sinh
- Ban IV: Dược liệu - Dược học cổ truyền - Dược lý
Chú ý: các báo cáo viên chuẩn bị bài trình bày bằng file PowerPoint, thời gian trình bày ≤ 12 phút, chuyển file trình bày vào máy tính ở các giảng đường báo cáo khoa học, buổi sáng 8.30 và buổi chiều 13.15.
Chương trình báo cáo khoa học xem chi tiết tại đây:Thông báo số 3 - Thời gian tổ chức và CT báo cáo khoa học HNKHCNTT Trường ĐH Dược Hà Nội lần thứ XIX.pdfThông báo số 3.pdf


26-01-2018

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL