Thông báo số 2 - Hội nghị Khoa học Quốc tế những tiến bộ mới ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị

Tiếp theo Thông báo số 3276/TB-HVQY (Thông báo số 1) ngày 21/9/2018 của Học viện Quân y về Hội nghị Khoa học Quốc tế những tiến bộ mới ứng dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.

Nhà trường thông báo đến giảng viên, nghiên cứu viên Thông báo số 3787/TB-HVQY (Thông báo số 2) về Hội nghị.
Thông tin chi tiết 1250 (3787 TB-HVQY) Hội nghị KHQT những tiến bộ mới ứng dụng trong ĐT nghiên cứu KH và điều trị.pdfXem tại đây


30-10-2018

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL