Thông báo số 1 - Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng - năm 2020

​Nhằm tôn vinh những thành quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học và tạo một diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dành cho các nhà khoa học, bác sĩ, điều dưỡng trẻ, học viên và sinh viên thuộc nhóm ngành sức khỏe, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức "Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng - năm 2020".

​Thời gian: 03/7/2020

Địa điểm: Bệnh viện TW Huế cơ sở 2, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Nhà trường thông báo đến giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm Hội nghị trên đăng ký và gửi bài tham dự theo đúng quy đinh.

Thông tin chi tiết:2020.01.09 - Thông báo số 1 Hội nghị KH Tuổi trẻ Bệnh viện TƯ Huế mở rộng năm 2020.pdf2020.01.09 - Thông báo số 1 Hội nghị KH Tuổi trẻ Bệnh viện TƯ Huế mở rộng năm 2020.pdf


09-01-2020

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL