Thông báo số 1 - Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 4

​Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 4 được dự kiến tổ chức vào 24 - 25 tháng 3 năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề "Khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật với vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững".

​Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên, học viên sau đại học và sinh viên quan tâm đến Hội nghị viết bài tham gia, thời hạn gửi bài như sau:

+ Thời hạn gửi Tóm tắt: 15/01/2018.

+ Thời hạn gửi toàn văn bài báo: 01/02/2018.

Thông tin chi tiếp xem trong thông báo gửi kèm. 2017.12. thông báo hnkh tt .pdfThông báo.pdf


21-12-2017

37 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL