Nộp hồ sơ chương trình "Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu" hợp tác với Vương quốc Anh

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Cục PTTTDN) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh tổ chức Chương trình đào tạo "Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp - Leaders in Innovation Fellowships" lần thứ 5 tại Vương Quốc Anh vào thời gian dự kiến từ ngày 14 đến 25 tháng 01 năm 2019

Nhà trường thông báo đến giảng viên, nghiên cứu viên thông tin chính như sau:
+ Thời gian đăng ký đề xuất ý tưởng tới địa chỉ email lif.natec@gmail.com trước 17h00 ngày 31/8/2018.
+ Cục PTTTDN tổ chức 02 buổi hội thảo nhằm tư vấn và hướng dẫn ứng viên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo tiêu chí của Chương trình vào ngày 10/8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 16/8/2018 tại Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại Công văn và Thông báo gửi kèm.

​​ Công văn nộp hồ sơ Chương trình Newton.pdfCông văn nộp hồ sơ Chương trình Newton.pdf

​​ Thông báo Chương trình Newton.pdfThông báo Chương trình Newton.pdf

​​ Mẫu tóm tắt đề xuất ý tưởng.pdfMẫu tóm tắt đề xuất ý tưởng.pdf


01-08-2018

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL