Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín năm 2012

 
 
 
 
 
Bui Thi Thanh Ha, Nguyen Thi Minh Thu,
Giang Thi Phuong Ly,Nguyen Thanh Binh,
Le Thanh Son, and Tran Thi Nhu Ma
 
Chun-Woong Park, Nguyen-Thach Tung, Dao-Danh Son, Ju-Young Kim, Yun-Seok Rhee,
Seung-Yeop Kang, Shin-Ae Park, Kyu-Mok Hwang, Tack-Oon Oh,
Jung-Myung Ha, Sang-Cheol Chi, Eun-Seok Park
B. Vu, C.A. Alves, C. Gonçalves,
C. Pio, F. Gonçalves, R. Pereira
 
 
T.H. Phung, H.A. Nguyen, Q.C. Nguyen,
T.D. Nguyen, and T.H. Nguyen


17-02-2017

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL