Thiết kế mặt bằng 9 tòa nhà cơ sở Bắc Ninh

Phục vụ công tác thiết kế chi tiết của Dự án Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh (dự án HUP 2020), Nhà trường đề nghị các đơn vị trong Trường cho ý kiến về bản vẽ thiết kế mặt bằng của 9 tòa nhà tại cơ sở Bắc Ninh (bản vẽ được gửi theo file PDF đính kèm).
​​​21-07-2016

214 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL