Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020

​Chi tiết xem file đính kèm

​​ THONG BAO HDGSCS 2020.pdfTHONG BAO HDGSCS 2020.pdf


21-07-2020

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL