Nhà giáo ưu tú các thời kỳ

Danh sách Nhà giáo ưu tú Trường Đại học Dược Hà Nội các thời kỳ và năm được phong tặng​​

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ CÁC THỜI KỲ VÀ NĂM PHONG TẶNG
 

GS.VS Đặng Thị Hồng Vân (1988) 

GS.TSKH. Đỗ Tất Lợi (1990) 

PGS. Đỗ Minh (1990) 

PGS. Hoàng Bá Long (1990)

GS. Lê Quang Toàn (1990)

 

 

 

 

 

 

PGS. Mai Long (1990)

 

PGS.TS. Nguyễn Thành Đô (1990)

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt (1992)

 

PGS. Phạm Gia Huệ (1994)

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bảng (1997)

 

PGS.TS. Mai Tất Tố (1998)

 

PGS.TS. Trần Tử An (2000)

 

GS.TS. Phạm Xuân Sinh (2000)

 

PGS.TS. Từ Minh Koóng (2000)

 

GS.TS. Võ Xuân Minh (2000)

 

PGS.TS. Phạm Quang Tùng (2002)

PGS.TSKH. Lê Thành Phước (2002)

 

GS. Hà Như Phú (2008)

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Kiêm (2008)

 

 

PGS. Vũ Văn Thanh (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 DSCKII. Phạm Tiếp (2008)

 

GS.TS. Bùi Xuân Đồng (2008)

 

PGS.TS. Cao Văn Thu (2008)

 

PGS.TS. Lê Viết Hùng (2008)

PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2010)

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa (2010)

 

PGS.TS. Trần Văn Ơn (2012)

 

GS.TS Nguyễn Thanh Bình (2014)

 

PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ (2014)

 

 

PGS.TS Nguyễn Đình Luyện (2014)

 

PGS. TS Đinh Thị Thanh Hải (2017)

 

PGS.Nguyễn Thị Kiều Anh (2021)

 

GS.Nguyễn Ngọc Chiến (2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28-02-2018

386 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL