Nhà giáo nhân dân các thời kỳ

Những nhà giáo có tài năng và cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội và năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

 
DANH SÁCH NHÀ GIÁO NHÂN DÂN CÁC THỜI KỲ VÀ NĂM PHONG TẶNG
 

GS.TS. Trương Công Quyền
(1988)

DS. Huỳnh Quang Đại
(1990)

GS. Vũ Văn Chuyên
(1990)

GS.TS. Phạm Thanh Kỳ
(1998)

GS. Vũ Ngọc Lộ
(2008)

GS.TS. Nguyễn Khang
(2008)

GS. Đặng Hanh Phức
(2008)

GS. Đàm Trung Bảo
(2008)

GS.TS. Trần Mạnh Bình
(2008)

GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền
(2012)

​​

PGS.TSKH. Trần Công Khánh
(2012)
ThaThu2018b.jpg
GS. TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2017)
 


06-03-2018

298 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL