PHÓ GIÁO SƯ QUA CÁC THỜI KỲ

 Hình ảnh Phó Giáo ​sư Trường Đại học Dược Hà Nội các thời kỳ và năm được phong tặng ​

PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CÁC THỜI KỲ VÀ NĂM PHONG TẶNG

Đỗ Minh (1984) 

Hoàng Bá Long(1984)

Nguyễn Ngọc Bảng(1984)

Nguyễn Thành Đô(1984)

Vũ Văn Thanh(1988)

Đỗ Trung Võ(1991)

Trần Công Khánh(1991)

Phạm Gia Huệ(1991)

Bùi Kim Liên(1991)

Phan Lệ Thủy(1991)

Trần Tử An(1991)

Lê Thành Phước(1991)

Phạm Quang Tùng(1991)

Từ Minh Koóng(1991)

Bế Thị Thuấn(1996)

Nguyễn Quang Đạt(1996)​

Nguyễn Thị Tâm(1996)

Mai Tất Tố(1996)

Đào Kim Chi(2001)

Phan Túy(2002)

Trần Đức Hậu(2002)

Đỗ Hữu Nghị(2002)

Nguyễn Văn Long(2002)

Phạm Ngọc Bùng(2002)

Nguyễn Thị Thái Hằng(2002)

Lê Viết Hùng(2002)

 

Cao Văn Thu(2004)

Vũ Văn Điền(2005)

Thái Duy Thìn(2006)

Nguyễn Viết Thân(2007)

Phùng Hòa Bình(2007)

Nguyễn Đăng Hòa (2007)

 

Phạm Thị Minh Huệ (2010)

Nguyễn Thái An (2010)

Nguyễn Đình Luyện(2011)

Nguyễn Mạnh Tuyển(2011)

Nguyễn Thị Kiều Anh (2011)

Đinh Thị Thanh Hải(2012)

Nguyễn Ngọc Chiến (2013)​

Trần Văn Ơn(2013)

Đào Thị Vui (2013)

Nguyễn Thị Song Hà (2013)

Nguyễn Tường Vy (2013)

pt3.jpg

Vũ Đặng Hoàng (2015) 

sh6.jpg

Nguyễn Thị Lập (2015)

hahpt.png

Phạm Thị Thanh Hà (2015)

H.anh.png

Nguyễn Hoàng Anh (2015)

010714_0413_BmnDcli62.jpg

Nguyễn Thu Hằng (2015)

qlkh2.jpg

Đỗ Quyên (2015)

huong.png

Phùng Thanh Hương (2015)

123113_0834_BMNDCLM4.jpg

Nguyễn Thị Liên Hương (2016)

 

123113_0912_BMNHADC7.jpg

Phan Thị Phương Dung (2016)

 

021914_0853_BmnHaSinh4.jpg

Nguyễn Văn Rư (2016)​

536T2 (1).JPG

Nguyễn Thị Thanh Hương (2016)

010714_0738_BmnHoh8.png

Vũ Trần Anh (2016)

 

010314_0929_BmnBoCh9.jpg

Vũ Thị Thu Giang (2018)

C Xuân.jpg

Đàm Thanh Xuân (2018)

C Vân.jpg

Phạm Thị Thúy Vân (2018)​

 

C Dương.jpg

Nguyễn Thùy Dương (2018)

 

A Hân.jpg

Nguyễn Văn Hân (2018)

Duyên .jpg

Nguyễn Thị Thanh Duyên (2018)

 

Cường.jpgBùi Hồng Cường (2018)

A.Quang.jpg

Đỗ Hồng Quảng (2018)

Hải.jpg

Nguyễn Thành Hải (2018)

 

Tuấn.jpg

Nguyễn Hoàng Tuấn (2018)

Huệ.jpg

Văn Thị Mỹ Huệ (2018) 

Oanh.jpg
 
​Đào Thị Kim Oanh (2018)

Lê Đình Chi (2020)

Nguyễn Thạch Tùng (2020)

​ ​

Nguyễn Thị Thuận (2021)

Trần Phương Thảo (2021)

Phạm Thế Hải (2022)

 
Nguyễn Văn Hải (2022)
 

Trần Thị Hải Yến (2022)

Vũ Đình Hòa (2022)

 

 

 

 

 

 

 


24-05-2018

787 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL