GIÁO SƯ QUA CÁC THỜI KỲ

Các Giáo sư của Trường Đại học Dược Hà Nội là những nhà giáo giàu kinh nghiệm về giảng dạy và đào tạo, đồng thời là những nhà khoa học có uy tín, có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho công cuộc phát triển ngành Dược của đất nước. ​

 
GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CÁC THỜI KỲ VÀ NĂM PHONG TẶNG
 

Trương Công Quyền
(1984)

Đỗ Tất Lợi
(1955) 

Vũ Văn Chuyên
(1980)

Đặng Thị Hồng Vân
(1984)

Đặng Hanh Phức
(1984)

Đàm Trung Bảo
(1984)​ 

​ Vũ Ngọc Lộ
(1991)

Hà Như Phú
(1991)

Nguyễn Khang
(1991)


Lê Quang Toàn
(1991)

Bùi Xuân Đồng
(1991)

011014_0918_THNGTINCHUN36[2].png

Phạm Gia Khôi
(1992)

Trần Mạnh Bình
(1996) 

Phạm Thanh Kỳ
(1996)

Nguyễn Xuân Thắng
(2003)

Phạm Xuân Sinh
(2005)​

 Võ Xuân Minh
 (2006)

Phan Đình Châu
(2006)

 
Hoàng Thị Kim Huyền
(2012)
 
Nguyễn Thanh Bình
(2013)

ThaThu2018b.jpg

Thái Nguyễn Hùng Thu
 (2015)

123113_0912_BMNHADC61.jpg
 
Nguyễn Hải Nam
(2015)
 
011014_0918_THNGTINCHUN67.png
 
Phạm Thị Minh Huệ
(2018)​ ​​
 

Nguyễn Đình Luyện

(2020)

Nguyễn Ngọc Chiến
(2020)
 
 


24-05-2018

806 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL