Thông báo về việc thay đổi thời gian thi hết học phần

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo về việc thay đổi thời gian thi hết học phần tổ chức tại Trường, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: thời gian thi bắt đầu từ 9 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: thời gian thi bắt đầu từ 14 giờ 30 phút;

- Buổi tối: thời gian thi bắt đầu từ 17 giờ 30 phút.

Thời gian thi hết học phần mới sẽ bắt đầu được áp dụng cho lịch thi hết học phần, học kỳ 2 năm học 2014-2015 (từ ngày 29 tháng 5 năm 2015).

Nhà trường thông báo để các đơn vị, bộ môn và sinh viên biết và thực hiện.

​​ 275 TB-DHN Thông báo thay đổi thời gian thi hết học phần.pdf275 TB-DHN Thông báo thay đổi thời gian thi hết học phần.pdf


18-02-2016

69 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL