Thông báo thực tập bù cuối đợt Bệnh học K75

Bộ môn Y học cơ sở xin thông báo

LỊCH THỰC TẬP BÙ BỆNH HỌC HỌC KÌ I NĂM 2022-2023

Thời gian: 9H30 thứ 6 (16/12/2022)

Địa điểm: Bộ môn Y học cơ sở

Danh sách cụ thể như sau:

STT

Mã Sv

Họ và tên

Tổ - Lớp

Thiếu bài TT/se

Thiếu bài kiểm tra

1

2001579

Nông Thị Thảo

2-A2

bài 1,2

bài 1,2

2

2001433

Hoàng Kim Ngọc

9-A3

bài 2

bài 1

3

2001624

Chu Quang Tích

4A4

bài 3

bài 2

 


14-12-2022

47 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL