Thông báo seminar bù Bệnh học-Bệnh Gây ra do thuốc K74

Bộ môn Y học cơ sở xin thông báo

LỊCH THỰC TẬP BÙ BỆNH HỌC-BỆNH GÂY RA DO THUỐC HỌC KÌ I NĂM 2022-2023

Thời gian: 14H00 thứ 5 (15/12/2022)

Địa điểm: Bộ môn Y học cơ sở

Danh sách cụ thể như sau:

STT

Mã Sv

Họ và tên

Tổ - Lớp

Thiếu bài TT/se

Thiếu bài kiểm tra

1

1901172

Lê Hoàng Hà

1-N1K74

bài 1

 


14-12-2022

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL