Phân công GD LT Vật lý đại cương Học kỳ I năm học 2022-2023

Phân công giảng dạy lý thuyết Vật lý đại cương cho các ngành

                  Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học

                        Học kỳ I năm học 2022-2023

Tệp đính kèm:

Phan cong GD Ly thuyet Hoc ky I.pdf


03-09-2022

32 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL