LLKH của ThS Nguyễn Thị Hồng Đức

ThS Nguyễn Thị Hồng Đức, giảng viên BM Vật lý - Giảng dạy Vật lý đại cương - Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng Vật lý trong các ngành Dược học, Hóa học, Sinh học.

Tệp đính kèm:

LLKH - ĐỨC.pdf


01-08-2022

54 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL