LLKH của TS Nguyễn Đức Thiện

TS Nguyễn Đức Thiện, giảng viên BM Vật lý - Giảng dạy Vật lý đại cương - Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng Vật lý trong các ngành Dược học, Hóa học, Sinh học.

LLKH GV Nguyễn Đức Thiện

Tệp đính kèm:

rpKhoaHoc_LyLich Nguyễn đức Thiện.pdf


14-09-2023

161 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL