LLKH của ThS Trần Thị Huyền

ThS Trần Thị Huyền, giảng viên BM Vật lý - Giảng dạy Vật lý đại cương - Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng Vật lý trong các ngành Dược học, Hóa học, Sinh học.

Tệp đính kèm:

LLKH Huyen.pdf


14-09-2023

90 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL