LLKH của ThS Nguyễn Anh Vũ

ThS Nguyễn Anh Vũ, giảng viên BM Vật lý - Giảng dạy Vật lý đại cương. - Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng Vật lý trong các ngành Dược học, Hóa học, Sinh học.

LLKH GV Nguyễn Anh Vũ

Tệp đính kèm:

rpKhoaHoc_LyLich Nguyễn Anh Vũ.pdf


14-09-2023

91 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL