LLKH của ThS Lý Công Thành

ThS Lý Công Thành, giảng viên BM Vật lý - giảng dạy Vật lý đại cương. - nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của Vật lý trong Dược học, Hóa học, Sinh học.

LLKH GV Lý Công Thành

Tệp đính kèm:

rpKhoaHoc_LyLich Lý Công Thành.pdf


14-09-2023

93 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL