Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Thực vật

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT BỘ MÔN THỰC VẬT

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/noidung/PublishingImages/thucvat3.jpg

Trưởng Bộ môn​

TS. Hoàng Quỳnh Hoa

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/noidung/PublishingImages/thucvat10.jpg

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Trần Văn Ơn

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/noidung/PublishingImages/thucvat4.jpg

Giảng viên

ThS. Nghiêm Đức Trọng

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Linh Giang

 

Giảng viên

ThS. Lê Thiên Kim

http://hup.edu.vn/cacbomon/bmtv/noidung/PublishingImages/thucvat5.jpg

Kỹ thuật viên

DS. Chu Thị Thoa

 

 
 
 


 
 
 
 
 
 


25-09-2019

149 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL