Danh sách giảng viên bộ môn Lý luận chính trị

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

Th.s Trần Thị Giang Thanh

Trưởng bộ môn

Giảng viên chính

 

 

Th.s Lê Thị Thảo

Giảng viên chính

 

 

Th.s Lê Thị Lan Anh

Giảng viên chính

 

 

Th.s Vũ Thị Thảo

Giảng viên

 

Th.s Nguyễn Ngân Hà

Giảng viên
06-12-2022

640 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL