1. Giới thiệu chung

Giới thiệu Bộ môn Hóa dược
Tên tiếng Việt: Bộ môn Hoá Dược
Tên tiếng Anh: Department of Pharmaceutical Chemistry
Điện thoại: 84-4-39330531
Fax: 84-4-39332332
1. Quá trình hình thành, phát triển
     Bộ môn Hóa dược, tiền thân là Bộ môn Hóa dược - Hóa Hữu cơ, được thành lập năm 1955. Năm 1962, ngay sau khi trường Đại học Dược được tách khỏi trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội, Bộ môn Hóa dược - Hóa Hữu cơ cũng được tách riêng thành hai bộ môn là Bộ môn Hóa dược và Bộ môn Hóa Hữu cơ.
     Tháng 07/2022 Bộ môn Hóa dược sáp nhập với bộ môn Hóa hữu cơ và tổ Kỹ thuật Hóa dược & Chiết xuất thành khoa Công nghệ Hóa dược theo quyết định số 483/QĐ-DHN ngày 23/06/2022.  
 
2. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:
 
 1955 - 1965   GS.TS. Trương Công Quyền, Chủ nhiệm bộ môn
 1965 - 1977   DS. Hoàng Bá Long, Phụ trách bộ môn
 1977 - 1995   PGS. Hoàng Bá Long, Chủ nhiệm bộ môn
 1995 - 2002   TS. Huỳnh Kim Thoa, Phó trưởng Phụ trách bộ môn
 2002 - 08/2008   PGS.TS. Trần Đức Hậu, Phó trưởng Phụ trách bộ môn
 09/2008 - 12/2010   TS. Nguyễn Hải Nam, Phụ trách bộ môn
 01/2011 - 01/9/2019   GS.TS. Nguyễn Hải Nam, Trưởng bộ môn
 01/9/2019 - 30/11/2020   PGS.TS Phan Thị Phương Dung, Phó trưởng Phụ trách bộ môn
 01/12/2020 - 30/09/2022   PGS.TS Phan Thị Phương Dung, Phụ trách bộ môn
 01/10/2022 - nay   PGS.TS Phan Thị Phương Dung, Phó trưởng khoa Công nghệ hóa dược, Trưởng bộ môn

 

GS TRUONG CONG QUYEN.JPG
GS.TS Trương Công Quyền
 
PGS. HOANG BA LONG.jpg
PGS. Hoàng Bá Long
 
TS. HUYNH KIM THOA.jpg
TS. Huỳnh Kim Thoa
 
PGS.TS.TRAN DUC HAU.jpg
 
PGS.TS Trần Đức Hậu

GS.TS Nguyễn Hải Nam

ThS PHAN T. PHUONG DUNG.JPG
 
PGS.TS Phan Thị Phương Dung 
 
3. Cán bộ hiện nay:
STT Họ và  tên Chức vụ, chức danh nghề nghiệp
1   PGS.TS. Phan Thị Phương Dung   Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp
2   GS.TS. Nguyễn Hải Nam   Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp
3   PGS.TS. Đào Thị Kim Oanh   Giảng viên cao cấp
4   PGS.TS. Nguyễn Tường Vy   Giảng viên (kiêm nhiệm phòng Khảo thí)
5   ThS. Trần Lan Hương   Giảng viên (kiêm nhiệm phòng Đào tạo)
6   PGS.TS. Trần Phương Thảo   Giảng viên cao cấp
7   PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận   Giảng viên cao cấp
8   TS. Đỗ Thị Thanh Thủy   Giảng viên chính
9   TS. Đỗ Thị Mai Dung   Giảng viên
10   PGS.TS. Phạm Thế Hải   Giảng viên (kiêm nghiệm phòng Quản lý khoa học)
11   TS. Dương Tiến Anh   Giảng viên hợp đồng
12   DS. Phạm Thi Hoa   Kỹ thuật viên
13   DS. Trần Quốc Trung   Kỹ thuật viên
14   DS. Đỗ Thị Mai Hương   Kỹ thuật viên
15   DS. Nguyễn Thị Ngọc Hồi   Kỹ thuật viên
 


02-11-2020

465 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL