Môn học BM phụ trách giảng dạy

1. Hóa đại cương - Vô cơ (4 tín chỉ): Hệ đại học2. Hóa đại cương - Vô cơ (2 tín chỉ): Hệ Cử nhân sinh học3. Hóa đại cương - Vô cơ (4 tín chỉ): Hệ Cử nhân Hóa dược4. Hóa đại cương (4 tín chỉ): Hệ Cử nhân Hóa học5. Hóa vô cơ (3 tín chỉ): Hệ Cử nhân hóa học6. Chuyên đề Gốc tự do và chất chống oxy hóa: Hệ sau đại học7. CHuyên đề Phức chất và các nguyên tố vi lượng: Hệ sau đại học​​ ​


30-05-2022

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL