LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT MÔN DƯỢC ĐỘNG HỌC LỚP HD1 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

LỊCH GIẢNG LÝ THUYẾT DƯỢC ĐỘNG HỌC HD1

Bộ môn Dược lâm sàng

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

 

Tuần

Nội dung

Ngày

Thứ

Buổi

Lớp

Tiết

Số giờ

Giảng viên

19/9-9/10

Mô hình hóa trong DĐH (1 tiết)
DĐH đường tiêm tĩnh mạch (1 tiết)

21/9

4

Chiều

HD1

22

8,9

2

PGS. Hải

DĐH đường tiêm tĩnh mạch (1 tiết)
DĐH theo đường ngoài tĩnh mạch (1 tiết)

28/9

4

Chiều

HD1

22

8,9

2

TS. Hải

DĐH đường truyền TM liên tục (1 tiết)
DĐH khi dùng đường tĩnh mạch đa liều (1 tiết)

5/10

4

Chiều

HD1

22

8,9

2

TS. Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

         

 

   

 

Trưởng Bộ môn

         

Giáo vụ ĐH Bộ môn

   

 

 

               
                   
                   
 

Phạm Thị Thúy Vân

       

Nguyễn Tứ Sơn

 

 


14-12-2022

93 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL